6:00 – 8:00
 • příchod dětí do MŠ, hry a činnosti dětí v hracích koutech podle vlastní volby
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, individuální, skupinové či společné činnosti
 • omlouvání dětí do 7.00 na tel: 739 864 745 (stačí sms zpráva) nebo na emailu:[email protected]
8:00 – 8:30
 • hygiena, ranní svačina
8:30 – 9:30
 • postupné dokončování činností, her a prací
 • společné zahájení dne, komunikativní kruh, didakticky cílené celky ve formě spontánních i řízených činností
 • pohybové aktivity, hudební, výtvarné, jazykové, rozumové, grafomotorika, atd.
9:30 – 11:30
 • hygiena, ovocná přesnídávka, příprava na pobyt venku, pohyb, hry, poznávání, aj.
11:30 – 12:00
 • hygiena, oběd
12:15 – 13:55
 • čas odpočinku, čtení nebo poslech pohádky, relaxace, klidná hudba, individuální programy s dětmi
13:55 – 14:25
 • hygiena, odpolední svačina
14:25– 16:00
 • hry a činnosti dětí v hracích koutech podle vlastní volby
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou – individuální, skupinové či společenské činnosti
 • možnost dokončování úkolů z dopolední činnosti
 • diagnostika
 • postupné rozcházení dětí
16:00
 • uzavření provozu