Od 1.9.2022 je příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních výdajů na dítě docházející do mateřské školy stanoven na 400,- Kč měsíčně za jedno dítě.

Úplata za daný kalendářní měsíc je splatná v hotovosti nebo bankovním převodem (spolu se stravným) do určeného termínu, který byl dohodnut se zákonnými zástupci dětí, a to nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

Pro více informací viz Dokumenty MŠ / Úplata.

 

Informace k úhradě školného bankovním převodem:

Číslo účtu: 2300474549/2010
Variabilní symbol: datum narození

 

Jedním příkazem k úhradě lze platit i za více dětí, VS bude datum narození jednoho dítěte (mladšího sourozence, který navštěvuje ZŠ nebo MŠ Provodov). Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte.