Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Konzultace s rodiči žáků 3. a 4. ročníku 27. 11. 2023.

Den otevřených dveří v ZŠ 24. 1. 2024.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno vysvědčením ve středu 31. ledna 2024.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno vysvědčením v pátek 28. června 2024.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 19. února do 23. února 2024.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2024 do pátku 30. srpna 2024. 

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne v pondělí 2. září 2024.

Organizace výuky

Vyučovací hodina Přestávka
1. 08:00 – 08:45 08:45 – 08:55
2. 08:55 – 09:40 09:40 – 10:00
3. 10:00 – 10:45 10:45 – 10:55
4. 10:55 – 11:40 11:40 – 11:50
5. 11:50 – 12:35 12:35 – 13:10
6. 13:10 – 13:55