Od 1. 9. 2022 je příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině stanoven na 60,- Kč měsíčně za jedno dítě.

Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až červen- případná změna v termínu vybírání úplaty je možná.

O snížení nebo prominutí příspěvku rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce (viz příslušné směrnice).