O školní jídelně

IMG_20230922_120338

Naše školní jídelna poskytuje stravovací služby pro děti MŠ (pokrmy jsou převáženy ze školní jídelny do výdejny v budově mateřské školy), žáky ZŠ, zaměstnance i pro cizí strávníky.

Provoz školní jídelny se řídí zákonem 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláškou 107/2005 Sb, o školním stravování, vyhláškou 602/2006 Sb a nařízením EU č. 852/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů.

Jídelníček se sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše. Řídí se výživovými normami a finančním limitem na nákup potravin.

Školní jídelna poskytuje také dietní stravování, pracovnice ve školní jídelně jsou proškoleny nutriční terapeutkou. Respektujeme alergie dětí na různé druhy pokrmů a po domluvě s rodiči se snažíme nabídnout jinou alternativu místo podávaného pokrmu, který je uveden v jídelním lístku.

I když každé dítě vstupuje do školky či školy s jinými stravovacími zvyklostmi a ne úplně vším se při dodržování norem dětem zavděčíme, snažíme se o pestrost jídelníčku, omezení solení a časté zeleninové přílohy. Taktéž občas obohacujeme i domácí svačinky školáků přídělem ovoce či mléčného výrobku. A samozřejmě že ke správným stravovacím návykům patří etiketa stolování a vytvoření  příjemného prostředí.

Tak „DOBROU CHUŤ“ všem strávníkům přejí kuchařky .

Přihlašování a odhlašování strávníků

Na začátku školního roku dostanou žáci ZŠ přihlášku ke stravování, kterou odevzdají vyplněnou a podepsanou od rodičů vedoucí ŠJ. Přihlásit se na obědy je možné i kdykoliv během školního roku. V případě odhlášení rodiče oznámí vedoucí ŠJ, že žák již nebude odebírat obědy ve školní jídelně.
Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo.
Odhlášení dítěte/žáka ze stravování z důvodu nemoci nebo jiného důvodu je nutno provést nejpozději daný den absence do 7 hodin, případně lze také v 1. den nepřítomnosti dítěte/žáka tento oběd vydat do přineseného jídlonosiče. Jídlonosiče si rodiče přináší nejpozději do 11,30 hodin do školní jídelny (budova ZŠ), případně v jiném čase po telefonické domluvě s kuchařkou. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.
V případě pozdní ohlášky bude oběd naúčtován.