Stravné v ZŠ a MŠ Provodov

Finanční normativ na nákup potravin platný od 1. 1. 2023.

Děti mateřské školy (věk 3-6 let):

Přesnídávka + ovocná svačinka 11,- Kč
Oběd 30,- Kč
Svačina 11,- Kč
Celkem za celý den včetně pitného režimu: 52,- Kč

Děti mateřské školy (věk 7let):

(dovršení věku v daném školním roce-odklad školní docházky)

Přesnídávka + ovocná svačinka 15,- Kč
Oběd 35,- Kč
Svačina 12,- Kč
Celkem za celý den včetně pitného režimu: 62,- Kč

Žáci základní školy (věk 7-10let):

Oběd 35,- Kč

Zaměstnanci:

Oběd 40,- Kč

Cizí strávníci:

Režijní náklady 3,- Kč
Mzdové náklady 48,- Kč
Limit na nákup potravin 49,- Kč
Celkem 100,- Kč

 

Úhrada stravného

Stravné i školné je možné platit převodem z účtu i v hotovosti.
Úhrada stravného musí být provedena do 20. dne následujícího měsíce.

Informace k úhradě stravného bankovním převodem:

Číslo účtu: 2300474549/2010
Variabilní symbol: datum narození dítěte

Jedním příkazem k úhradě lze platit i za více dětí, VS bude datum narození jednoho dítěte (mladšího sourozence, který navštěvuje ZŠ nebo MŠ Provodov). Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte.