O základní škole

IMG_20230926_105816

 

Jsme neúplná malotřídní škola se třemi třídami prvního stupně (1. až 4. ročník).

Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, výchova ke vzájemné spolupráci, toleranci a komunikaci.

Nabízíme a zajišťujeme!

IMG_20230926_091301

        

 • příjemné rodinné prostředí s nižším počtem žáků ve třídě
 • inkluzivní vzdělávání
 • individuální (domácí) vzdělávání
 • volnočasové aktivity (sportovní kroužek, angličtina pro první ročník, taneční kroužek Zumba, rukodělný kroužek)
 • výuku náboženství
 • výuku na hudební nástroje v rámci ZUŠ Morava
 • výuku plavání v rámci Plavecké školy Luhačovice
 • školní výukové projekty a akce
 • návštěvu divadelních představení, koncertů, výstav
 • mimoškolní akce ve spolupráci s rodiči – Drakiáda, Lampionový průvod, Vánoční jarmark, Karneval, Dětský den
 • využití prostorů školy pro večerní aktivity (chrámový sbor, schola)