V naší škole působí pobočka ZUŠ Morava. V odpoledních hodinách probíhá výuka hry na klavír, na housle a na dechové nástroje. Součástí výuky je i hudební nauka, která probíhá v úterý.