Zápis do ZŠ

Vážení rodiče,

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

je pro vaše dítě velkou událostí v jeho životě. Symbolizuje první krok dítěte na cestě k samostatnosti a vzdělávání.

1. Co by mělo být cílem rodiče ve vztahu dítě – škola?

Nejčastější odpovědí bývá: aby se dítě dobře učilo. To však není úplná odpověď.

Co by tedy mělo být vaším cílem?  

 • aby se dítěti ve škole líbilo a aby do ní chodilo rádo,
 • aby jej učila kvalitní a respektující paní učitelka a tu dítě skutečně bralo jako autoritu,
 • aby se naučilo soustředit na činnost, kterou právě vykonává, a tak si z ní „odnést“ co možná nejvíce poznatků.

2. Co je to zápis a odklad?

Zápisem dítě přihlašujete ke školní docházce do určité konkrétní školy. Rovněž slouží k orientačnímu prověření způsobilosti dítěte pro školní docházku.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, můžete požádat do 31. května o odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Vaši žádost o odklad je třeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (tj. dvěma přílohami).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud se Vám jeví, že Vaše dítě je zralé pro školní docházku, přestože do 1. září ještě nedosáhne věku šesti let, můžete s ním přijít k zápisu také, ovšem za těchto podmínek:

 • Dítě narozené v období září do konce prosince je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a svoji žádost o přijetí doložíte doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení
 • Dítě narozené od ledna do konce června je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a svoji žádost doložíte doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře (tj. dvěma přílohami)

3. Jak zápis probíhá?

Termín zápisu vyhlásí škola od 1. dubna do 30. dubna. Na zápis dítě přichází s jedním nebo oběma rodiči. Je nutné, abyste si s sebou vzali občanské průkazy a rodný list budoucího prvňáčka.

U zápisu se přítomné paní učitelky věnují vašemu dítěti, poté s rodičem proberou úřední záležitosti.

Nenásilnou formou zjišťuje úroveň znalostí vašeho dítěte, tj. např.:

 • jméno, příjmení, bydliště, věk
 • orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu)
 • matematické představy (číselná řada do 10)
 • sluchové vnímání (poznat první hlásku ve slově, vytleskat slabiky)
 • při povídání nebo při recitaci básničky posoudí řeč dítěte
 • proberou spolu barvy a tvary
 • požádá jej o řešení problému, např. sestavení domečku z různých geometrických tvarů
 • všimne si, zda má dítě správný úchop pastelky

4. Jak dítě k zápisu připravit?

Během posledního roku „předškoláctví“ začněte ve spolupráci s učitelkami MŠ s dítětem pracovat na následujícím:

 • nácviku grafomotoriky
 • nácviku soustředěnosti
 • získání základních praktických znalostí a dovedností (hygienické návyky, samostatnost, schopnost komunikace, sebeobsluha a další)
 • zdokonalujte komunikační schopnost dítěte, schopnost následování jednoduchých pokynů
 • cvičte s ním zodpovídání otázek, zlepšujte soustředěnost, pohotovost, nebojácnost. Po přečtení pohádky jej např. vyzvěte k převyprávění příběhu apod.

5. A na závěr!

Pro dítě je celá akce velkou událostí a někdy i stresem. I když se těší, mnohdy zapomene věci, které za běžné situace normálně ví a umí. Zkušený pedagog si poradí a dítěti pomůže. Nečekáme „hotového“ prvňáčka! Do září je ještě půl roku a dítě ještě „dozraje“. Takže zapomeňte na věty typu:

„Nesmíš to zkazit, nebo tě nevezmou!“, „Ta paní učitelka si o tobě bude myslet věci, když to zkazíš!“ apod.

Děti se chovají bezprostředně, většinu dotazů přirozeně zodpoví. Úzkostlivějším dětem však můžete zbytečně působit neurotické potíže. Někdy se kvůli nátlaku rodičů dítě „zasekne“ a neřekne ani své jméno. Zachovejte klid, chladnou hlavu, paní učitelky ke každému přistupují individuálně a mívají připraveny různé názorné barevné pomůcky, které jim pomohou při komunikaci s budoucími prvňáčky.

Až bude zápis šťastně za vámi, je to rozhodně důvod k malé oslavě. Jen zapomeňte na věty typu: „Počkej, oni tě tam v září srovnají“. Připravili byste si tak uplakané 1. září. A to jistě vy ani vaše dítě nechcete.

 

Těšíme se na vaše děti a přejeme vám radostné a úspěšné první vkročení do školy!

 

Mgr. Jana Černá
ředitelka školy